Muna Murna Da Ziyarar Da Aka Kawo Mana

Muna Godiya Da Farin Ciki Ga Duk Gudun Mawar Shawara Dag Zaku Iya Bamu,

Sai Munji Daga Gare ku.

Friday, November 5, 2010

Monday, May 17, 2010

EXPERIENCING WITHDRAWAL
CURRENTLY UNDERGOING A COMPLETE
OVERHAUL